Hỗ Trợ Online

0902 368 997
Mr.Huy

0902 368 997

Thông tin liên hệ
Điện thoại: 08 3676 1882
Fax: 08.6257 0748
Email: huy11_07@yahoo.com.au

Quảng cáo

Phân bón lá cho cây thanh long

Phân bón lá cho cây chôm chôm

Video

Phân bón lá cho cây cam

Ten sp

Phân bón lá DG11

Công suất

Cho lúa nhiều hạt, kháng bệnh, ra hạt nhanh

Địa điểm

Phun lúc cây chuẩn bị ra mầm ra hoa, trổ đòng

Năm thực hiện

Pha từ 30 - 50 ml/ bình hay 500ml/ 2 phuy nước
 

Pha từ 30 - 50 ml/ bình hay 500ml/ 2 phuy nước, phun cách nhau 10 - 15 ngày